Aktuálně

Sledujeme pro vás novinky z oblasti účetnictví, daní a mezd.

Zobrazit aktuality
hero image

Aktuálně

Sledujeme pro vás novinky z oblasti účetnictví, daní a mezd.

Zobrazit aktuality
O nás

Kdo jsme a co děláme

Naše firma zajišťuje komplexní ekonomický servis pro veškerou podnikatelskou veřejnost se specializací na sektor malého a středního podnikání. Hlavními aktivitami je vedení účetnictví a daňové evidence, mzdové agendy, poradenská a školící činnost.

Na trhu jsme již od roku 1994 a máme přes 20 zaměstnanců, z nichž většina je s námi od samého začátku. Naše dvě pobočky jsou v centru měst Hradec Králové a Pardubice, dobře dostupné všemi druhy dopravy.

Používáme ekonomický systém POHODA a program OKmzdy. Našimi přednostmi jsou dlouholetá praxe, preciznost, flexibilita a individuální přístup.

Zaručujeme naprostou diskrétnost při manipulaci s daty klientů, se kterými v průběhu zpracování zakázky přijdeme do styku ve smyslu pravidel GDPR. Firma samotná i jednotliví poradci jsou pojištěni na případnou škodu vzniklou klientům.

Kontaktujte nás

Naše služby

 • Účetnictví
 • Daňová evidence
 • Mzdová agenda
 • Poradenství

Účetnictví

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování roční účetní závěrky

 

 • Zpracování všech daňových přiznání, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení
 • Zpracování výstupů a reportů
 • Příprava podkladů pro audit a spolupráci s auditory
 • Rekonstrukce účetnictví, přechod mezi účetnictvím a daňovou evidencí

Daňová evidence

 • Vedení peněžního deníku, pokladní knihy
 • Přehled o příjmech a výdajích, Přehled o majetku a závazcích
 • Kniha pohledávek a závazků

 

 •  Evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování všech daňových přiznání, Přehledů pro OSSZ a ZP
 • Zpracování roční účetní závěrky

Mzdová agenda

 • Kompletní zpracování mezd
 • Pracovní smlouvy
 • Přihlášení/odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ

 

 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • evidenční a mzdové listy, roční zúčtování daní
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ)

Poradenství

 • služby daňového poradce
 • konzultace
 • zpracování všech druhů daňových přiznání
 • optimalizace daňové zátěže
 • zastupování před správcem daně při kontrolách 

 

 • kontroly a pravidelný dohled nad účetnictvím
 • řešení konkrétních dotazů v sídle klienta

Školení

Pravidelný cyklus školení je s ohledem na pandemii COVID-19 přerušen.

Každoročně pořádáme školení spojená s novelizací daňových zákonů, zaměřujeme se na aktuální změny v oblasti daní a účetnictví.

Semináře jsou určeny zájemcům z řad podnikatelů, metodikům, účetním, ekonomům, všem zainteresovaným odborným pracovníkům firem i daňovým specialistům.

školení
ceník

Ceník

Firma má zpracovaný ceník služeb, ceny jsou většinou upravovány pro každého klienta individuálně, dle počtu dokladů, položek účetního deníku, zaměstnanců, majetku, obratu ekonomického subjektu, časové náročnosti komunikace a složitosti (obchodní kontakt se zahraničím, způsob vedení skladů, evidence karetních transakcí apod).
Kontaktujte nás

Aktuality

9.12.2020

Minimální pojistné OSVČ v roce 2021

1) Pojistné na sociální pojištění OSVČ

Pro rok 2021 je minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní SVČ:  8.861 Kč
Minimální měsíční zálohy na pojistné pro hlavní SVČ (důch. poj. 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %): 29,2 % z 8.861 Kč = 2.588 Kč
Měsíční vyměřovací základ osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí 10 % z 35.441 Kč = 3.545 Kč

Minimální měsíční zálohy na pojistné pro vedlejší SVČ: 29,2 % z 3.545 Kč = 1.036 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší OSVČ pro rok 2021: 2,4 × 35.441 Kč = 85.059 Kč
Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné i zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 48 × 35 441 Kč = 1.701.168 Kč

2) Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ

Minimální měsíční nemocenské pojistné pro rok 2021: = 147 Kč

3) Minimální zdravotní pojištění OSVČ

Měsíční minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění 2021 = 17.721 Kč
Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění 2021: = 2.393 Kč

Limit pro nemocenské pojištění při zaměstnání malého rozsahu je zvýšeno na částku 3 500 Kč

Číst více
27.9.2020

Zrušena daň z nabytí nemovitostí 26.9.2020

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo dne 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy nevztahuje na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020. Poplatníci, kteří v těchto případech daň uhradili, a zrušením daně jim vznikne vratitelný přeplatek, mohou prostřednictvím žádosti požádat správce daně o vrácení vzniklého přeplatku.


Zdroj: MFČR

Číst více
4.12.2020

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021

Vláda schválila navýšení minimální mzdy s platností od 1. ledna 2021 a to na 15.200 Kč.

Nyní platná minimální mzda 14.600 Kč se navyšuje a dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy.

Minimální hodinová mzda v roce 2021 bude tedy 90,50 Kč (letos je to 87,30 Kč).

Minimální mzda má vliv na nejnižší úrovně zaručené mzdy, které stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Zaručená mzda pro 1.skupinu bude 15.200 Kč, pro 2.skupinu 16.800 Kč, pro 3.skupinu 18.500 Kč, pro 4.skupinu 20.500 Kč, pro 5.skupinu 22.600 Kč, pro 6.skupinu 24.900 Kč, pro 7.skupinu 27.500 Kč a pro 8.skupinu 30.400 Kč.

Číst více
Odesílání...